ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာကို လာလည္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ့ ၾကပါေစ...

Monday, January 21, 2008

အသင္းနွစ္ပတ္လည္ေန႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းဟာသံုးႏွစ္သားရွိပါၿပီ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာအသင္းရည္ရြယ္
ခ်က္သံုးရပ္ကိုၿဖည့္စည္းနိဳင္ဖို႔အားမာန္အၿပည့္နဲ႔တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္၊
အခုဆိုရင္သင္းလုံးကၽြတ္စည္းေ၀းပြဲၾကီး(ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာသားေတြမ်က္ႏွာစုံညီေတြ႔
စုံပြဲ)ကလဲ နီးကပ္လို႔လာၿပန္ပါၿပီ၊ တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ဟာစည္းေ၀းပြဲေန႔ပါ၊ ဒီႏွစ္တ
ရုပ္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔က၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ ( ၇ ) ရက္ေန႔ပါ၊ဒီအခ်ိန္ေရာက္တိုင္းကၽြန္ေတာ္ တို႔ေတြရဲ့စိတ္ေတြ၀မ္းသာၾကည္နဴးမႈ ေတြနဲ႔တက္ၾကြလို႔ေနပါတယ္၊ ေ၀းကြာေနၾက
တဲ့ရြာသားေတြနွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြၿပန္လည္ေတြ႔စုံၾကရမွာမို႔ပါ၊ အားလံုးက ဒီအ
ခ်ိန္ကိုေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာမဟုတ္ပါလားဗ်ာ၊ အသင္းရဲ့ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္းေတြ
ကလဲ စည္းေ၀းပြဲက်င္းပမည့္ေနရာေတြေရြးၾက၊ရွာၾက၊ေဆြးေႏြးၾက၊ အသင္းတာ၀န္
ခံေတြကလဲ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾက၊ အသင္းအမႈးေဆာင္ေတြကလဲ
ေကၽြးေမြးေရးေတြၿပင္ဆင္ၾက၊ နယ္ေၿမခံ ေခါင္းေဆာင္္ေတြကလဲ ၾကိဳဆို ဧည့္ခံေရး
ေတြတိုင္ပင္ၾကနဲ႔၊ မိမိယူရမယ့္တာ၀န္ေတြ မလစ္ဟင္းရေအာင္လႈပ္ရွားေနၾကတာ
ေမာရ၊ပန္းရမွန္းမသိသေရာင္ၾကည္နဴးေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေနၾကပါတယ္၊အသင္း၀င္
ရြာသားေတြကလဲ၊ စုံညီပြဲေတာ္ကိုစုံညီစြာတက္ေရာက္နိဳင္ၾကဖို႔၊ တေယာက္နွင့္တ
ေယာက္၊သတိေတြေပးၾက၊ဖုန္းေတြဆက္ၾက၊ messages ေတြပို႔ၾကနဲ႔ပါ၊ဒီလႈပ္ရွား
မႈေတြဟာ အသင္းၾကီးေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး နွင့္ အသင္းရဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြ
ေအာင္ၿမင္ေရးအတြက္အင္အားေတြၿဖစ္သလို၊အသင္းသားအားလုံးရဲ့ညီညြတ္မႈသ
ရုပ္၊ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈသေကၤတေတြပဲမဟုတ္ပါလားခင္မ်ာ။ ။

မွတ္တမ္းတင္

ဘုတလင္

ေမာင္ညိုေခ်ာ

No comments: