ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာကို လာလည္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ့ ၾကပါေစ...

Friday, January 11, 2008

ဘြဲ႕ရ ဆရာေတာ္ မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို ့ရြာ ဇာတိႏြယ္ဖြား၊သာသနအာဇာနည္ဘြဲ႕ရဆရာေတာ ္

ေတြ အေၾကာင္းတင္ၿပမလို ့ပါ၊ ဇာတိရြာနဲ႔ေ၀းကြာေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ တို့ရြာသားေတြဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားနိဳင္ၾကေစဖို႔ပါ၊ ဆရာေတာ္ေတြရဲ့ေထ ရုပၸတၲိအက်ယ္ကိုေတာ့ေနာက္မွတင္ၿပပါမည္၊ အခုေတာ့ ဘြဲ ့ရသံဃာ

ေတာ္ေတြရဲ့ စာရင္းေပါ့ဗ်ာ။။

၁။ ။ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ သု၀ဏၰ

က။။ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘြဲ႕ ၊

ခ။ ။သာသနဓဇဓမၼာစရိယ ဘြဲ႕

၂။ ။ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ သီရိပ႑ိတ

က။ ။အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘြဲ႕ ၊

ခ။ ။သာသနဓဇ သီရိပ၀ရ ဓမၼာစရိယ ဘြဲ႕၊

၃။ ။ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ မေဟာသဓပ႑ိတ

က ။အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘြဲ႕၊

ခ။ ။အဂၢမဟာ ဂႏ ၳ၀ါစက ပ႑ိတ ဘြဲ႕၊

ဂ။ ။သာသနဓဇဓမၼာစရိယ ဘြဲ႕၊

၄။ ။ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ မာနိတာလကၤရ

က။ ။မဟာဂႏ ၳ၀ါစက ပ႑ိတ ဘြဲ႕၊

ခ။ ။ဒီဃဘာဏက ဘြဲ႕၊

ဂ။ ။သာသနဓဇဓမၼာစရိယ ဘြဲ႕၊

၅။ ။ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ ဇိနဒတၱ

က။ ။သာသနဓဇဓမၼာစရိယ ဘြဲ႕၊

ခ။ ။၀ိနယ၀ိဒူ ဘြဲ႕၊

ဂ။ ။MA။ ( Buddhism) သီရိလကၤာ

ဆရာေတာ္ေတြရဲ့ ေထရုပၸတၱိ ကိုေတာ့ေနာက္မွ ၿပည့္ၿပည့္စုံစုံေဖၚၿပနိဳင္

ေအာင္ ၾကိဳးစားပါမည္၊ယခုေတာ့ဒီမွ်ၿဖင့္ေက်နပ္ေတာ္မူၾကပါရန္၊

ဘုတလင္

ေမာင္ညိုေခ်ာ၊

1 comment:

Anonymous said...

ေကာင္းပါတယ္.က်ေနာ္ကေတာ့ မေလးရွားက seri pantai restaurant ကျဖစ္ပါတယ္ယ